Julia Andreeva’s Publications

“Verbal Clichés of Followers in the “Anastasia” New Religious Movement.” Anthropology & Archeology of Eurasia 57, no. 2 (2018): 88–106.

“Tvorit’ ray na zemle”: kul’t zemli i prirody v novom religioznom dvizhenii Anastasiya.” In Izobretenie religii: desekulyarizatsiya v postsovetskom kontekste, edited by Kormina, Zhanna, Alexander Panchenko & Sergey Shtyrkov, 163–185. St Petersburg: EUSPb, 2015.

“Mesta sily”, “duhi dol’menov” i “znaniya pervoistokov”: archeologicheskiye pamyatniki i dvizheniye New Age ‘Anastasiya’.” Etnograficheskoe obozrenie 5 (2014): 73–87.

“Vozvraschenie k istokam: folklornye kluby i novoe religioznoe dvizhenie ‘Anastasiya’.” Traditsionnaya kul’tura 2 (2014): 50–58.

(with R. Pranskevičiūtė) “The Meanings of Family Homestead in the Anastasia Movement: The Cases of Russia and Lithuania.” Humanitāro Zinātnu Vēstnesis 18 (2010): 94–107.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search